Out Loud - Zanggroepen Uitgeest

INSCHRIJFFORMULIER 2017-2018

 

Door ondertekening gaat het lid akkoord met de statuten en een contributie van € 165,- (excl. btw) voor 33 lessen.

Leden >= 21 jaar betalen 21% btw. De contributie per 11 lessen (€ 55,- respectievelijk € 66,55) vooraf zelf overmaken op het IBAN nummer van de vereniging (zie onderaan). De lessen kunnen worden gevolgd als de contributie is voldaan! Bij tussentijdse toetreding tot de vereniging ontvangt u een mail met betalingsinstructies. Leden die bij aanvang een instrumentale les volgen bij NMU, krijgen 20% korting op ons lesgeld.

 

 

 

Naam van het lid                                   ……………………………………………………………....             M / V

 

 

Geboortedatum lid                               ……………………………………………………….........

 

 

Schrijft zich tot wederopzegging* in voor de volgende les (s.v.p. zelf aangeven):

 

0 Zanggroep basisschool                       bij voldoende aanmeldingen kunnen we deze groep starten

0 Zanggroep vervolg                              donderdag 19:45-20:45 uur, Cultureel Centrum, Hogeweg 8, Uitgeest

               

(Indien minderjarig:)

Achternaam ouder(s)/verzorger(s)       …………………………………………………………....

 

Voorletters (o/v)                                  …………………………………………………………....

 

 

Adres                                                     …………………………………………………………....

 

 

Postcode/woonplaats                           ………………………………………………………….....

               

 

Telefoonnummer thuis                          …………………………………………………………....

 

 

Mobiel nummer                                    ……………………………………………………………..

 

 

E-mail adres                                          …………………………………………………………....

 

 

Rekeningnummer IBAN                        …………………………………………………………....

 

 

Plaats ……………………………………              Datum ……………………………………                             

 

 

Handtekening …………………………………

 

 

* Deze inschrijving is eenmalig en wordt automatisch verlengd na het volgende zangseizoen. Opzegging van het lidmaatschap kan maandelijks en dient schriftelijk te worden gedaan.