Inschrijfformulier van De Nieuwe Muziekschool Uitgeest 

 

 

Ondergetekende (voor- en achternaam) ….................................................................       

Adres:.......................................................... 

Postcode................ Plaats...........................

Telefoonnummer:.........................................

Emailadres:..................................................

Verzoekt inschrijving van:

Naam leerling:............................................................................................... Geboortedatum:..........................................School........................................

 

Gewenste les:

O Muziek met kleuters  

O AMV groep 3              

O AMV groep 4,5,6     

O Blokfluit

O Cello

O Dwarsfluit

O Drums

O Harp

O Gitaar

O Keyboard

O Piano

O Musicalklas

O Viool

O Altviool

O Zang

 

Gewenste lesvorm gedurende 38 lesweken:

O 1 leerling 20 minuten per week 10 x € 57,50 per maand

O 2 leerlingen 30 minuten per week  10 x € 47,50,- per maand

O 1 leerling 30 minuten per week 10 x € 70 per maand

O  Anders nl....................................(alleen in overleg met docent) Volwassenen betalen een opslag van 21 % BTW

Ik heb de Algemene Voorwaarden Muzieklessen gekregen en gelezen!

 


Handtekening: …...........................................................................................