Nieuws (update 16 maart)

We hebben in tegenstelling tot het bericht van gisteren nu toch moeten besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en met onmiddelijke ingang te stoppen met alle lessen op de Muziekschool!!!

Via de website en / of Facebook zullen we contact onderhouden met de leerlingen en hun ouders. 

Sommige docenten zullen een alternatieve manier van lesgeven aanbieden (via Skype of Whatsapp) en zullen daarover zelf contact opnemen met hun leerlingen. 

Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer open.

Pas in de tussentijd goed op uzelf, blijf zoveel mogelijk binnen en gebruik de vrije tijd om wat extra te musiceren!